Basan testasi uuden varastonsa toimivuuden C-WIS:llä ennen rakentamista

  • Basan-Germany

Basan testasi uuden varastonsa toimivuuden C-WIS:llä ennen rakentamista

Kun Basan pohti uuden varastonsa kokoa, suunnittelun pohjana käytettiin omia arvioita tarvittavien varastotilojen laajuudesta. C-WIS-analyysi muutti suunnitelmia ja johti yli 20 % säästöihin varaston toimintakustannuksissa.

Puhdastilavaatteiden toimittaja Basan on jo useiden vuosien ajan vuokrannut varastonsa. Varasto on sijainnut puolen tunnin ajomatkan päässä yrityksen toimitiloista ja tämä on kasvattanut kustannuksia ja vienyt aikaa. Välimatka on ärsyttänyt myös yrityksen työntekijöitä. Basan päätti poistaa ongelman rakentamalla uuden oman varaston ja liittää samaan yhteyteen myös toimitilat. Alkuperäinen suunnitelma oli rakentaa kooltaan 70x45 m varasto, koska se tuntui nykyisen toiminnan valossa riittävältä.

Ratkaisu
Basan kutsui paikalle projektin tueksi Brian Hjorthin, C-WIS asiantuntijan Constructorin Saksan yksiköstä. Ensimmäisenä laadittiin C-WIS -analyysi Basanin logistiikkatoiminnoista. Tutkimalla nykytilaa ja ennustamalla tulevaisuuden tarpeita huomattiin pian, ettei suunniteltu varasto ollut riittävän suuri toimiakseen tehokkaasti.

C-WIS:sin avulla saatujen tulosten perusteella oli mahdollista tehdä U-käännös aikaisessa vaiheessa ja näin ollen välttää ne ylimääräiset operatiiviset kustannukset, jotka toimimaton varasto olisi tullut aiheuttamaan. Uuden varaston kooksi määriteltiin 90x45 metriä. "Pienempi varasto olisi ollut kohtalokasta heidän liiketoiminnalleen", sanoo Brian Hjorth. "Alussa oli keskitytty tekemään pienin mahdollinen varasto, jotta investointikustannukset pysyisivät alhaisina. Oli unohdettu että tilaa pitää olla riittävästi, jotta varasto voi toimia tehokkaasti", Hjorth jatkaa.

C-WIS -ohjelman avulla on mahdollista testata erilaisia kaluste- ja rakenneratkaisuja sekä toimintaprosesseja etukäteen simuloinnin avulla. Näin vältetään virheinvestoinnit ja pystytään hyödyntämään varastoa parhaalla mahdollisella tavalla alusta alkaen.