Danske Fragtmænd sijoittelee tuotteensa C-WIS:sillä

  • Danske_Fragtm%c3%a6nd

Danske Fragtmænd sijoittelee tuotteensa C-WIS:sillä

Danske Fragtmændin varaston logistiikkaa ja tuotteiden käsittelyä tehostetaan jatkuvasti käyttämällä C-WIS-ohjelmaa, joka on ainutlaatuinen työkalu varaston materiaalivirtojen optimointiin.

Danske Fragtmændin ydinliiketoimintaa on pakettien ja tavaroiden kuljettaminen, mutta enenevissä määrin se on alkanut tarjota tanskalaisille yrityksille myös varastointipalveluita.

Ainutlaatuinen ohjelmisto
Kun Calle Nicolaisen asetettiin vastaamaan uuden Aarhuusiin rakennetun varaston sisälogistiikasta, hänen tuli alkaa optimoida varaston eri toimintoja. Hän alkoi etsiä tietoja ja työkaluja, jotka voisivat auttaa häntä onnistumaan tehtävässä. ”Etsinnän aikana tutustuin myös Kasten C-WIS -ohjelmaan, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia varaston toimintojen jatkuvaan optimointiin. Tämä ohjelma on ainoa laatuaan, sillä olen tutkinut markkinat perusteellisesti”, kertoo projektipäällikkö Calle Nicolaisen.

Uusi varasto korvasi neljä pienempää Danske Fragtmændin varastoa eri paikkakunnilta. ”Suuresta toimittajajoukosta valitsimme Constructorin yhteistyökumppaniksi ja kalustetoimittajaksemme. He esittivät meille kauaskantoisimmat ideat ja ratkaisut, mukaan lukien erityisesti C-WIS -työkalu, joka vaikutti erittäin mielenkiintoiselta. Halusimme hyödyntää C-WIS:iä täysimääräisesti ja sen vuoksi pyysimme Constructorilta kuormalavahyllystön, jossa on helppo muuttaa tuotteiden sijoittelua. Ensi alkuun tuotteet sijoiteltiin varastoon aiempaan tietämykseemme pohjautuen”.

”C-WIS:sin avulla olemme saaneet toiminnastamme uutta tietoa, jota olemme hyödyntäneet tuotteiden sijoittelussa. Tämän seurauksena olemme sekä säästäneet aikaa että vähentäneet virheitä. Asiakkaillemme tämä heijastuu parempana palveluna”. Tuotteiden sijoittelussa ja käsittelyprosessien optimoinnissa piilevän säästöpotentiaalin pääsee hyödyntämään C-WIS:sin avulla. ”Me lyhensimme keräilyaikoja ja paransimme työmme laatua ja turvallisuutta, kun sijoittelimme tuotteet niiden ottokertojen ja keskinäisten suhteiden perusteella”, Calle Nicolaisen jatkaa.