C-WIS suunnittelulla saavutettiin suurta etua Ejendals Suomi Oy:lle

  • Ejendals-Finland
  • Ejendals-Finland2

C-WIS suunnittelulla saavutettiin suurta etua Ejendals Suomi Oy:lle

Tarjosimme Ejendals Suomi Oy:lle uuden varastorakennuksen mallintamista KASTEN C-WIS 3D varastosimulaattorilla. Tavoitteena oli luoda tehokas ja toimiva kokonaisratkaisu, joka sulautuu ongelmitta tehtaan ja pakkaamon toimintaan. Jalas halusi testata uusien prosessiensa toimintaa ennen kuin uudet varastotilat ovat valmiit, jotta vältyttäisiin mahdollisilta ongelmatilanteilta.

Rakennus
Uudesta varastorakennuksesta oli jo tehty alustava rakennesuunnittelu 6000 mm vapaakorkeudella. C-WIS mallinnuksessa pystyimme nopeasti osoittamaan vapaakorkeuden liian matalaksi varastoitaviin lavoihin nähden. Tulosten pohjalta vapaakorkeus nostettiin 8000 mm. ”Vapaakorkeuden nostolla saimme n. 30% lisää lavapaikkoja ” toteaa Ejendals Suomi Oy:n varastopäällikkö Juha Pentinmäki.

Layout
Suunnittelun lähtökohtana olivat Ejendals Suomi Oy:n määrittelemät toiminnot varaston sisällä. Uuden rakennuksen tuli sopia saumattomasti tehtaan ja lähettämön toimintaan ja tehostaa materiaalivirtojen käsittelyä. Jotta ratkaisun tehokkuudesta voitiin olla varmoja, määritettiin varastossa käsiteltävien materiaalivirtojen liikkeet. Näin saimme simuloitua asiakkaalle parhaan mahdollisen kalusteratkaisun ja ehdotuksen vaadittavista resursseista.

Prosessien simulation
Simuloimalla eri vaihtoehtoja keräillä kuormalavahyllyistä päädyimme suosittelemaan matalakeräilykalustoa Ejendals Suomi Oy:n kohdalla. Uuden varaston toiminnot luotiin C-WIS simulaattoriin kuten ne luotaisiin tulevaan varastoon. Näin saatiin kokonaiskuva ratkaisun toimivuudesta jo ennen kuin rakennus on valmis. ”Ratkaisun tarkastelu virtuaalisessa maailmassa helpotti kokonaisuuden ymmärrystä ja tulevaisuuden suunnittelua” sanoo Juha Pentinmäki.