Lindex, Ruotsi optimoi verkkokauppansa varaston C-WIS -ohjelmalla

  • C-WIS-Lindex

Lindex, Ruotsi optimoi verkkokauppansa varaston C-WIS -ohjelmalla

Lindex halusi muuntaa varastotoimintojaan vastaamaan paremmin verkkokaupan mukanaan tuomia haasteita. Tarjosimme heille mahdollisuuden testata erilaisia layout- ja sijoitteluratkaisuja C-WIS-ohjelman avulla.

C-WIS -ohjelmaa käytettiin apuna etsittäessä varastoon toimivampaa layoutia sekä tehostettaessa materiaalinkäsittelyprosesseja, kuten keräilyä ja pakkausta. Myös erilaisia tuotteiden sijoitteluja tehtiin niin fyysisen koon kuin menekin perusteella ja niiden vaikutuksia varaston toimintaan tutkittiin. Simulaatioiden pohjana käytettiin Lindexin varastonohjausjärjestelmästä saatavia historiatietoja.

C-WIS -ohjelman tuottamasta raportista saatiin yksityiskohtaista informaatiota keräilyn kulkemista matkoista ja niihin käytetyistä ajoista tuotetasolla. Myös ne tilanteet kun keräilijä joutui pysähtymään esimerkiksi ruuhkautumisen tai hallinnollisten tehtävien vuoksi käyvät ilmi raportista. Vertailemalla erilaisia vaihtoehtoja voitiin Lindexille valita paras ratkaisu tehokkaan varaston toteuttamiseksi.

Varaston jatkuva optimointi

Yksi C-WIS:sin ominaisuuksista on varaston maksimaalisen suorituskyvyn laskeminen. Kun Lindexin simuloinneissa huomioitiin kasvava tilausten ja tilausrivien määrä, paljastui samalla nykyisten varastoratkaisujen riittämättömyys tulevaisuudessa. Toiminnan jatkuvan optimoinnin avulla Lindexin on mahdollista nopeasti varautua tulevaisuuden edellyttämiin muutoksiin varastossaan. Näin varmistetaan toiminnan tehokkuus ja luotettavuus myös jatkossa.

Lindex on yksi Pohjoismaiden johtavia muotiketjuja. Viime vuosina se on kasvattanut myyntiään ja laajentunut voimakkaasti. Lindexillä on nykyään yli 470 myymälää 16 eri maassa.