Agco Powerin tuotannossa läpivirtaushyllyt on nostettu pyörien päälle

  • Agco2-Kasten
  • Agco1-Kasten
  • Agco4-Kasten_large
  • Agco3-Kasten

Agco Powerin tuotannossa läpivirtaushyllyt on nostettu pyörien päälle

Agco Powerin Linnavuoren uudessa moottoritehtaassa materiaalivirtaa ohjataan Lean-ajattelumallilla ja Kanban-ohjauksella, jossa keskeisessä osassa ovat Kasten kevyt läpivirtaushyllyt. Hyllyt on nostettu pyörien päälle ja näiden vaunujen paikkaa ja koko tuotantolinjojen layoutia on helppo muuttaa. 

Uudessa tehtaassa valmistetaan yhtiön suurimmat dieselmoottorit konsernin muissa tehtaissa valmistettaviin off-road työkoneisiin.  Ajattelumallia kehitettiin edelleen niin, että se soveltuu tilanteeseen, jossa on kaksi tehdasta ja yksi varasto. Tavoite on taata molempien tehtaiden tasainen osien saanti, vaikka varastotasot heilahtelisivatkin. Samoille osille on monta käyttöpaikkaa eri volyymein. Tällöin korostuu, että osille on vain yksi varastopaikka. Varastopaikalta osat ohjataan ohuella materiaalivirralla kokoonpanohallien supermarketteihin ja asennusvaiheille. Supermarketteina toimivat Kasten kevyt läpivirtaushyllyt. 

Ratkaisu:

Asiakkaalla oli jo entuudestaan kokemusta kuormalavahyllyyn tehdystä läpivirtaushyllyvaunuista, mutta Intolog Tampereen Tommi Palonen tutustui asiakkaan tilanteeseen ja totesi, että tähän tarkoitukseen sopisi kevyempikin ratkaisu. Läpivirtaushyllyjen rakenteessa käytettiin kevytorsihyllyn runkorakennetta. Runko on kiinnitetty sokkeliin, joka on varustettu pyörillä.  Vaunut on varustettu läpivirtaushyllytasoilla, joista ylin on tyhjien laatikoiden paluurata. Keräily tapahtuu ergonomisesti kallistetuilta keräilytasoilta.

Kapasiteetti:

  • Läpivirtausvaunuja 70 kpl, leveys 1915 mm, joissa jokaisessa 2-3 tasoa ja tyhjien laatikoiden palautusrata
  • Läpivirtausvaunuja 20 kpl, leveys 1115 mm, joissa jokaisessa 4-5 tasoa
  • 36 – 100 laatikkoa/läpivirtausvaunu

Useissa maailman johtavissa traktorimerkeissä ja muissa maatalouskoneissa on moottorina AGCO POWER.  Tehdas valmistaa vuodessa 30.000 dieselmoottoria. Henkilöstön määrä on n. 700.