Volvo PV, Göteborg, Ruotsi

  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_3
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_1
  • CartonFlow_VolvoPV_Sweden_2

Volvo PV, Göteborg, Ruotsi

Volvo investoi sisälogistiikkaan ja parempaan komponenttien ylläpitoon. Ratkaisu löytyi Kasten Kevyt läpivirtaushyllystä.

Volvon tehdas Göteborgissa on henkilöautojen kokoonpanotehdas. Kaikki auton osat ja komponentit tulevat alihankkijoilta ja osien toimitusten ajoitukset kokoonpanopaikalle ovat kriittisiä. Uusi läpivirtaushyllyratkaisu on lisännyt kokoonpanon nopeutta, parantanut laatua ja sisälogistiikkaa huomattavasti.

Rullilla varustetut hyllyt on koottu ja asennettu kokoonpanolinjojen yhteyteen ja näin on saatu tehostettua tuotteiden keräilyä ja purkua. Läpivirtaushyllyissä on kaltevat rullakiskoradat ja koska painovoima tuottaa energiaa, on saatu nopea, ergonominen ja energiatehokas ratkaisu tuotteiden optimaaliseen keräilyyn.

Ratkaisu:

Volvo halusi järjestelmän, jossa kokoonpanosolun tehokkuutta saatiin parannettua. Monien eri automallien kokoonpano samassa solussa vaatii nopeasti tapahtuvia muutoksia ja joustavuutta. Tästä uudesta keräilyasemaideasta tuli erittäin merkittävä osa Volvon autojen kokonpanoa lyhyempien keräily- ja muutosaikojen takia.

Kapasiteetti:

  • Säilytettävien ja käsiteltävien tuotteiden määrä/keräilyasema: 1700 kpl
  • Lavapaikkoja 5660 kpl
  • Keräilysoluja 80 kpl, joissa jokaisessa 4 tasoa ja 50 rullakiskoa