ASKO Vest AS, Norja

  • AskoVest1
  • AskoVest2
  • AskoVest3
  • AskoVest4

ASKO Vest AS, Norja

ASKO Vest AS on osa Norjan suurinta kauppataloa, NorgesGruppenia, ja se vastaa tuotteiden jakelusta ruuanvalmistajilta elintarvikeliikkeisiin, ruokapalveluihin sekä lähikauppoihin.

ASKO Vest:n muuttaessa uuteen rakennukseen, yritys halusi saavuttaa optimaalisen hyödyn ruokatarvikevarastoinnin osalta, sovitettuna heidän tarpeisiinsa. Vaatimuksena oli, että varastoa voitiin käyttää enemmän kuin yhden työtekijän toimesta samanaikaisesti ja että turvallisuudesta olisi tehokkaasti huolehdittu työtekijöiden, tuotteiden, hyllyjen ja trukkien osalta. 

Ratkaisu

Ratkaisuna oli perinteiset kiinteät kuormalavahyllyt, joita käytetään tehtailla elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, pakastamiseen ja kuivaamiseen. Hyllyt on varustettu etupylvään suojilla turvallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi turvallisuutta parantavat törmäystä vaimentavat suojat hyllyjen päädyissä, lavastopparit, hyllystöritilät sekä kantavuusmerkinnät.

Kapasiteetit

Lavapaikat: n. 30250 lavaa
Hyllyn pituus: 55-80 m
Hyllyn korkeus: 8 m, 5/6 vaakapalkkitasoa päällekkäin