Analysointi ja konsultointi

  • Analysointi ja konsultointi

Analysointi ja konsultointi

Teidän avullanne talouden ja logistiikan ammattilaisemme perehtyvät syvällisesti yrityksenne tietoihin ja toimintaprosesseihin, jotta he ymmärtävät täysin varastonne toiminnan ja mahdolliset siihen liittyvät erikoispiirteet.

Varaston 3D-mallinnus tehdään aina mittatilaustyönä, jotta malli vastaa todellisuutta. Lisäksi kaikki olennaiset tiedot syötetään ohjelmaan analysoitavaksi. Lähtötietojen ollessa kunnossa voidaan luoda malli, josta selviää varaston toiminnan nykytila ja mitkä ovat varaston ongelmakohtia.

Tarvittaessa voidaan 3D-mallia hyödyntäen suorittaa säännöllisesti seuraavat toimenpiteet:

  • Varastodatan analysointi
  • Optimaalisen varastotason selvitys
  • Tarkastelukertomukset ja suorituskykymittaukset
  • Kehitysehdotuksia
  • Ammattimaista konsultointia

 

Tulokset

Yksityiskohtaisen analyysin jälkeen saadaan suositukset tuotekohtaisesti niin ostokuvioiden, varastotasojen kuin tuotteen fyysisen varastopaikankin osalta. Heikosti kannattavat tuotteet, tuoteryhmät tai toimittajat voidaan helposti löytää ja sijoitella uudelleen pois parhailta paikoilta tai poistaa valikoimasta kokonaan.

Tuotteiden käsittelyä voidaan tehostaa jopa 25 %. Varastotasot voidaan säätää halutun palveluasteen mukaisesti ja eri alueet arvioida niiden tehokkuuden perusteella. Painopiste voidaan asettaa myös toiminnallisten kysymysten ratkaisuun. Esimerkiksi mahdolliset pullonkaulat voidaan paikantaa ja erilaisia ratkaisuja niiden aukaisemiseksi kokeilla simuloimalla. Erilaiset liiketoimintaan vaikuttavat avaintekijät löytyvät nopeasti C-WIS –analysointityökalun aloitusnäkymästä.