C-WIS-ohjelmat

Yleistä

C-WIS-ohjelmat

C-WIS on ohjelma, joka auttaa varastoivia yrityksiä alentamaan kustannuksia, optimoimaan prosessejaan ja säästämään aikaa.

C-WIS-ohjelmien avulla on mahdollista suorittaa monimutkaisia laskemia, kuten tupla ABC-analyysi. Yrityksen todellisia tietoja hyödyntäen on mahdollista optimoida tuotteiden tarkka sijainti varastossa, varastosaldot, keräilytavat, hyllyratkaisut, käytettävä kalusto jne. Yksinkertaisimmillaan kehitysehdotukset voivat olla tuotteen sijoittamista uuteen varastopaikkaan tai ostotottumusten muuttamista. Jo näillä muutoksilla on mahdollista aikaansaada huomattaviakin ajan ja rahan säästöjä.

C-WIS kehittää varaston toimintaa:

 • Todellisiin tietoihin pohjautuvien avainlukujen jatkuvalla seurannalla
 • Ylläpitämällä tehokkaita keräily- ja toimintatapoja
 • Säätämällä varastotasot optimaalisiksi
 • Varoittamalla muutoksista tuotteen menekissä
 • Tunnistamalla varaston ongelmakohdat

C-WIS-ohjelmat

C-WIS-ohjelmat

C-WIS –ohjelma on kehitetty Ruotsissa Constructor Logistics AB:n toimesta. Se kuuluu Constructor Group –konserniin aivan kuten Kastenkin. C-WIS tuoteperhe sisältää seuraavat kokonaisuudet:

Perusohjelma:

 • C-WIS Essential
  C-WIS Essential on tuoteperheen ydin. Se toimii itsenäisesti ja jälkikäteen siihen voidaan helposti lisätä uusia osia. Ohjelma on kehitetty toimimaan Windows-ympäristössä ja se hyödyntää MySQL-tietokantaa asiakkaalta saadun datan kanssa. Tämä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen mistä tahansa WMS- tai ERP-järjestelmästä, josta dataa vain saadaan ulos. C-WIS Essential hyödyntää varaston todellisia tietoja tuottaessaan raportteja ja simuloinnin tuloksia varaston toiminnoista.


Lisäosat:

 • C-WIS Designer
  Designerin avulla voit luoda layoutteja ja 2D/3D-simulointeja käyttäen erilaisia hyllyjä, kalustoa ja tunnuslukuja. Voit muokata myös materiaalivirtoja ja työskentelytapoja haluamallasi tavalla. Tällä tavalla voit testata miten erilaiset ratkaisut toimisivat nykyisessä tai täysin uudessa varastossa. Oikeaa dataa ei tarvita, vaan simuloinnit voidaan suorittaa kun tiedetään suunnilleen kuinka paljon tavaraa varastossa liikkuu. C-WIS Designer on mahdollista asentaa myös täysin erillisenä ohjelmana, ilman C-WIS Essentialia.
 • C-WIS Capital Optimisation
  Käyttämällä C-WIS Capital Optimisation –ohjelmaa voit helposti vähentää 20 % varastoon sidottua pääomaa ja samaan aikaan parantaa palveluastetta. Ohjelma käyttää todellista dataa ja optimoi varastosaldot halutun palveluasteen mukaisesti. Ohjelman ehdottamat toimenpiteet on tarvittaessa eroteltavissa jokaiselle tuotteelle erikseen.
 • C-WIS Import Tool
  Import Tool on työkalu, jonka avulla todelliset tiedot siirretään yrityksen järjestelmistä C-WIS:sin käytettäväksi. Tietojen siirtäminen voidaan tehdä aina tarpeen vaatiessa tai automatisoidusti tietyin aikavälein.

Palvelutuotteet:

 • C-WIS Suunnittelu
  Suunnittelussa voimme vertailla eri kalustevaihtoehtoja ja niiden toimivuutta teidän varastossanne. Layout-malliin luodaan tarvittavat prosessit ja materiaalivirrat simuloidaan massavirtoina.
 • C-WIS Sijoittelu
  Luotuun 3D varastoon kerätään tietoa tuotteiden liikkeistä yrityksen ERP- tai WMS-ohjelmasta. Luomme varastoon hyllyosoitteiston ja paikoittelemme tuotteet hyödyntäen ABC-analyysiä.
 • C-WIS Hankinta
  Luomme kuvan nykytilanteesta hankinnan ja varaston kapasiteetin nähden. Löydämme varastoa rasittavat tuotteet ja eri ostostrategioin optimoimme varastoarvon parhaalle mahdolliselle tasolle.
 • C-WIS Optimointi
  Sijoittelemme tuotteet varastokalusteisiin hyödyntäen tuotteiden suhteita toisiinsa. Kun sijoitamme useimmiten yhdessä kerätyt tuotteet lähelle toisiaan voidaan entisestään tehostaa keräilyä.
 • C-WIS Projekti
  Suunnittelemme räätälöidyn sisällön kohtaamaan juurin teidän tarpeitanne.

Tuki

C-WIS-ohjelmat

C-WIS on kevyesti asennettava ohjelma, joka ei vaadi lisähankintoja käytettävissä koneissa. Käyttöönoton ja koulutuksen aikana avainhenkilöt perehdytetään ohjelmiston toimintoihin.

Tiimimme voi auttaa aina kun ilmenee tarvetta uusien lisäosien käyttöönotolle tai vaikka vanhan kertaukselle. Lisenssisopimuksen tehneet saavat automaattisesti käyttöönsä myös ohjelman uusimmat päivitykset.