Tehokas varasto

  • Tehokas varasto

Tehokas varasto

Ideaalitilanteessa varastossa on tavaraa vain se määrä, jolla kassavirta saadaan mahdollisimman liikkuvaksi. Hitaasti kiertäviä tuotteita ei varastoida, nopeasti kiertävät tuotteet on sijoitettu helposti keräiltävissä oleville paikoille ja käytetään optimaalisia kulkureittejä. Valitettavasti todellisuus on usein toinen.

Joidenkin tuotteiden elinkaari on suhteellisen yksinkertainen, toisilla se on kausiluontoinen tai vaikka täysin säästä riippuvainen. Jatkuvat muutokset tuotteiden menekissä korostavat oikeiden varastosaldojen ja sijoittelun merkitystä. Helppo apuväline tähän on C-WIS ja sen tupla ABC-analyysi sekä mahdollisuus simuloida jokainen tuote ja sijainti varastossa. Ohjelma kykenee huomioimaan suuren määrän erilaisia tuotteisiin, liiketoimintaan sekä prosesseihin liittyviä ominaisuuksia ja esittää ratkaisut värikoodatussa 3D-mallissa, jossa on helppo liikkua ja tehdyt ratkaisut ovat helposti nähtävillä.

Pääoman vapauttaminen

Varasto on paikka, jossa kaikki ”väärät” ratkaisut huomataan. Jos meillä olisi vain yksi asiakas, yksi tuote ja yksi toimittaja meillä olisi nolla logistista ongelmaa. Kuitenkin aivan liian usein laiminlyömme ajankäyttömme niihin 20 % tuotteista, jotka ovat liiketoiminnan kannalta kriittisiä ja keskitymme niihin vähemmän tärkeisiin 80 %:iin. Hyödyntämällä C-WIS:sin tupla ABC-analyysiä on mahdollista luokitella tuotteet paitsi niiden suhteellisen tärkeyden, myös keskinäisten suhteiden perusteella. Toisin sanoen ne tuotteet, joita keräillään usein yhdessä sijoitellaan myös varastoon lähekkäin.

C-WIS auttaa sinua vapauttamaan toimintaan sidottua pääomaa:

  • Optimoimalla palveluastetta
  • Optimoimalla varastotasoja
  • Vähentämällä vanhentuneiden, huonosti kannattavien tuotteiden määrää
  • Varoittamalla ajoissa tuotteiden loppumisesta
  • Vaikuttamalla tulevaisuuden ostopäätöksiin


Käsittelyn tehostaminen

Voit säästää suuria summia varastotoimintojesi jatkuvalla kehittämisellä. C-WIS on ohjelma, joka auttaa varastoivia yrityksiä tehostamaan niin materiaalivirtoja ja sijoittelua kuin keräilytapoja ja layouttiakin. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti niin meitä ympäröivässä maailmassa kuin laatikon sisällä varastossakin. Meidän haasteemme on vastata noihin muutoksiin, jotta toiminnan tehokkuus säilyy.


Jatkuva seuranta

Varasto on monimutkainen kokonaisuus. Useita eri tekijöitä on otettava huomioon, kun jotain halutaan muuttaa tai parantaa. Varaston jatkuvalla seurannalla voit reagoida muutoksiin nopeasti ja ylläpitää varaston tehokkuutta. C-WIS osaa hyödyntää tietoa mistä tahansa varastonhallintajärjestelmästä ja tuottaa sen perusteella visuaaliset esitykset varaston liikenteestä ja muista toiminnoista.  Tämä mahdollistaa sijoittaa parhaille paikoille ne tuotteet, jotka sen kulloinkin ansaitsevat. Myös esimerkiksi keräily- ja työskentelytapojen optimointi on helppoa.

 

Suunnittele etukäteen

C-WIS:sin avulla on mahdollista testata erilaisten muutosten vaikutuksia. Voit esimerkiksi vertailla erilaisia trukkivaihtoehtoja,  ottaa käyttöön varastoautomaatteja, vaihtaa layouttia tai muokata työtehtäviä ja katsoa simuloimalla miten ratkaisu vaikuttaa varaston toimintaan ja tehokkuuteen. Kerralla voidaan testata useaa eri muutosta ja tulokset ovat selkeästi nähtävillä omasta varastostasi luodussa 3D-mallissa. Simuloinnin avulla on helppo testata ja perustella erilaisia varastoon tehtäviä investointeja.