Push-back -hyllystö P90

Kuvaus

Push-back -hyllystö P90

Kasten Push-back -kuormalavahyllystö soveltuu erityisesti kun varastoidaan suuria määriä tuotteita pienellä alueella: helppo kuormalavojen käsittely, lyhyet siirtoetäisyydet ja tehokkaampi tilankäyttö jopa 75% perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna.

Push-back hyllystö soveltuu tuotteille, joita on suuria määriä samaa nimikettä ja tuotteet ovat varastoitavissa ”First-in Last-out”-periaatteen mukaisesti. Hyllystö muodostuu kanavista, joissa kullakin tasolla olevat lavat ovat käsiteltävissä erikseen. Kanavissa lavat sijoitetaan lavavaunujen päälle. Lavavaunut siirtyvät painovoiman vaikutuksesta siten, että käsittely keräilykäytävältä trukilla on mahdollista. Lavavaunujen johteiden kaltevuus on 4% ja johteet kiinnitetään K90-kuormalavahyllystön vaakapalkeihin.

Hyllystön Push back -kanavien syvyys on normaalisti 2, 3 tai 4 lavaa. Kanavasyvyyttä voidaan kasvattaa aina 10 lavapaikkaan asti käyttämällä kanavassa Push back -rullarataa. Kun ensimmäinen lava puretaan ensimmäiseltä lavapaikalta, seuraavat lavat siirtyvät painovoiman vaikutuksesta keräilykäytävän suuntaan. Push Back hyllystö ei ainoastaan lyhennä käsittelyetäisyyttä vaan myös tehostaa tilankäyttöä 75 % perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna.

P90 Kuormalavahyllystöä Push back -ratkaisuna voidaan käyttää lisäämässä tilankäytön tehokkuutta massa käsittelyalueilla ja tilanteissa, joissa rakennuksen moduuli mitoitus estää tehokkaan tilankäytön normaali kuormalava- ja käytävämitoituksessa. Hyllystöllä saavutetaan myös useimmiten parempi täyttöaste verrattuna syväkuormaushyllystöratkaisuun.

Tuotteet

Push-back -hyllystö P90

Käsiteltävä kuormalavat lastataan Push back -kuormalavahyllyssä lavavaunuille ja jokainen vaunu työnnetään sisään kanavaan seuraavalla lastattavalla lavalla. Kuormalavoja voidaan varastoida kanavassa 2, 3 tai 4 lavaa peräkkäin.

Käsiteltävät lavat lastataan ja puretaan hyllystä samalta paikalta keräilykäytävältä, joka lyhentään siirtomatkaa ja nopeuttaa käsittelyaikaa. Lastattu vaunu palautuu keräilypaikalle painovoiman vaikutuksesta, kun edellinen lava on keräilty.

Vaunuratkaisulla voidaan toteuttaa myös erikokoisten ja huonokuntoisten lavojen varastointi samassa kanavassa, jolloin lavavaunut on suunniteltava käsiteltävien lavojen mukaan.

Vaunussa oleva värikoodi ilmoittaa kanavassa olevien lavojen määrän.

Edut

• Nopea, helppo lavan käsittely.

• Tehokas tilankäyttö.

• Soveltuu massavarastointiin sekä kylmävarastoihin.

• Lavat aina käsiteltävissä keräilykäytävältä.

• Helposti käsiteltävissä First-In, Last-Out -periaatteella.

Tekniset tiedot

Push-back -hyllystö P90

Push-back -kuormalavahyllystön vakioratkaisut EUR-lavoille 800*1200 mm ja FIN-lavoille 1000*1200 mm

Lavapaino 150 …1200 kg

Kanavan syvyys 2…4 lavaa