Syväkuormaushylly P90

Kuvaus

Syväkuormaushylly P90

KASTEN P90 syväkuormaushylly tehostaa varastosi tilankäyttöä jopa 70 % perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna. "First-in Last-out -hyllystö on erinomainen ratkaisu silloin kun samaa nimikettä on paljon ja eri nimikkeiden määrä on rajallinen.

KASTEN P90 Syväkuormaushyllystö soveltuu tuotteille, joita voidaan varastoida “First-in Last-out” periaatteen mukaisesti. Hyllystö mahdollistaa syväpinonnan helposti vahingoittuville tavaroille, hyödyntäen koko tilan korkeuden. Lavat sijoitetaan hyllystöön ohjaavien kannatinkiskojen varaan.

Hyllystö suunnitellaan aina käsiteltävä lava, lavapaino ja lavaylitykset huomioiden optimoimalla tilankäyttö kyseiselle tuotesorttimentille. Useimmiten tehokkaimmat ratkaisut saavutetaan yhdistämällä layout ratkaisuun syväkuormaushyllystö ja muita kuormalavahyllystöratkaisuja. Syväkuormaushyllystössä lavojen käsittelyjärjestys ei ole vapaasti valittavissa, vaan on noudatettava käänteistä järjestystä hyllystön lastaukseen nähden. Parhaimmillaan tilankäytön tehokkuutta saavutetaan 70 % lisää perinteiseen kuormalavahyllystöön verrattuna.

Syväkuormaushyllystö tarjoaa turvallisen ratkaisun tehokkaaseen syväpinontaan estäen samalla tuotteiden vaurioitumisen ja särkymisen pinonnan vaikutuksesta.

Tuotteet

Syväkuormaushylly P90

Syväkuormaushyllystössä tilatehokkuutta saavutetaan minimoimalla keräilykäytävien lukumäärää.

Edut

• Hyllystö maksimoi tilankäytön.

• Paras tilankäytön tehokkuus verrattuna muihin hyllystöratkaisuihin.

• Soveltuu hitaasti kiertäville tuotteille – kuten kausituotteet.

• Ideaalinen ratkaisu kylmä- ja viileävarastointiratkaisuissa.

• Helposti käsiteltävissä First-In  Last-Out periaatteella.

• Soveltuu massatuotteile.

Ohjaavat kannatinkiskot on muotoiltu siten, että ne mahdollistavat turvallisen ja joustavan lavojen käsittelyn. Kannatinkiskot asennetaan pylväsprofiiliin kannattimien avulla, jotka lukitaan varmistimella. Kuten perinteisen P90 kuormalavahyllystön, myös syväkuormaushyllystön korkeussuunnan jako on säädettävissä 50 mm välein. Värikkäät lavaohjaimet helpottavat ja nopeuttavat lavan asettamista kannatinkiskoille.

Tekniset tiedot

Syväkuormaushylly P90

Syväkuormaushyllystö suunnitellaan aina lava ja lavalla oleva taakka huomioiden. Lavan käsittely tapahtuu pitkäsivukäsittelynä, jolloin trukilla on mahdollisuus ajaa sisään hyllystöön lavoja käsiteltäessä.

Korkeus maksimi 12000 mm

Syvyydet 1700 …12500 mm

EUR- ja FIN-lavoille pitkäsivukäsiteltynä

Vakioratkaisuissa vähintään kolme solaa rinnakkain.