Varastonhallintajärjestelmä - TCPlus

Kuvaus

Varastonhallintajärjestelmä - TCPlus

Monipuolisella Kasten TCPlus-varastonhallintajärjestel-mällä voidaan keskittyä varastopaikkojen hallintaan ja varastoprosessien tehostamiseen. TCPlus toimii laaja-alaisesti koko varaston hallinnassa. 

TCPlus-varastonhallintaohjelma on erittäin helppokäyttöinen ja joustava järjestelmä, jolla varaston luominen on helppoa ja joutuisaa. Sillä voidaan hallita kaikkia varastoinnin perustoimintoja kuten hyllytystä, keräilyä, inventointia, sisäisiä siirtoja sekä tarkistaa varastopaikan sisältö ja estää tietyn varastopaikan käyttö.

TCPlus-varastonhallintajärjestelmää voidaan käyttää monipuolisesti eri varastoalueilla ja varastorakennuksissa, samoin puskuri-, transit- ja cross-docking -alueilla sekä varastoautomaateissa. TCPlus-järjestelmä selkeyttää varaston ylläpitoa, tehostaa toimintaa ja vähentää virheitä. Keräily hyllystöistä tehdään käsipäätteen avulla.

Ominaisuudet

Varastonhallintajärjestelmä - TCPlus

Kasten TCPlus-varastonhallintajärjestelmä on Windows-ympäristöön suunniteltu. Se tarjoaa helppokäyttöisyyttä, käyttäjäystävällisyyttä ja joustavuutta.

- Monipuoliset tilaustenseurantatyökalut

- Monipuoliset varastonseuranta- ja –hallintatyökalut

- Tavaraerien helppo käsittely yksilöidyillä tunnisteilla läpi koko varastointiprosessin

- Prosesseja helpottavat tarratulostustoiminnot

- Sisäiset, tavaraeräkohtaiset tunnisteet: keräilytarrat, varastopaikkatarrat, toimitusosoitetarrat

- Tavaran vastaanotto transit-alueelle, josta jatkokäsittely asiakastoimituksiin, varastopaikoille tai suoratoimitusalueelle yksilöllistä tunnistetta käyttämällä

- Nopea ja helppokäyttöinen ohjelman sisäinen työkalu varastojärjestelmien luomiseksi (varastokartat ja -osoitteet)

- MS SQL -tietokanta ja Terminal Server -ympäristö työasemille ja käsipäätteille

- Helppo liitettävyys kaikkiin tuotannonohjausjärjestelmiin (xml- ja tekstitiedostot)