Tutustu kursseihimme ja seminaareihimme - Pidä huolta varastosi turvallisuudesta

  • Kurssit & Seminaarit | Varaston turvallisuus on ensisijaisen tärkeää - Kasten varaston turvallisuus

Tutustu kursseihimme ja seminaareihimme - Pidä huolta varastosi turvallisuudesta

On ymmärrettävä hyllystön turvallisuuden tärkeys. Koulutuksiemme pyrkimyksenä on vähentää varastoalueiden käsittelytoimintaan liittyviä riskejä ja ennaltaehkäistä onnettomuus- ja vaaratilanteiden syntymistä.

Henkilöstön tiedot hyllystöturvallisuudesta on päivitettävä säännösten muuttuessa. Varastopäälliköt ja työnjohto ymmärtävät myös riittävän koulutuksen tarpeen ja ottavat yleensä innostuneesti vastaan mahdollisuuden oppia ja keskustella samanhenkisten ihmisten kanssa.

Tämän tueksi tarjoamme miniseminaareja ja koulutusta omissa tiloissamme, muussa sovitussa paikassa tai teidän tiloissanne; kurssit voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi.