Miksi hyllystösi on tarkastettava?

  • Hyllystötarkstus | SFS-EN15635 | Miksi hyllystösi on tarkastettava?- Kasten varaston turvallisuus

Miksi hyllystösi on tarkastettava?

Miksi hyllystösi on tarkastettava säännöllisesti?

Työnjohdon on huolehdittava siitä, että hyllyjärjestelmän käyttö on toimittajan ohjeiden mukaista ja että käytettävät trukit ovat hyllystörakenteille sopivia.

Säännöllisten visuaalisten tarkastusten ja pätevän henkilön suorittamien vuosittaisten tarkastusten laiminlyönti sekä vahingoittuneiden osien vaihtamatta jättäminen voivat johtaa syytetoimiin onnettomuuden sattuessa. 

Kastenilla on pitkä kokemus kuormalavahyllystön suunnittelusta, valmistuksesta, asentamisesta ja tarkastamisesta. Valtuutetut tarkastajamme suorittavat vuosittaiset tarkastukset ja  auttavat ja neuvovat näiden välissä. Apu on vain puhelinsoiton päässä!

Usein kysyttyä hyllystön tarkastuksen tarpeesta:

Onko hyllystö tarkastettava vuosittain?
- Kyllä. Standardissa SFS-EN 15635 Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät - Varastointilaitteiden käyttö ja kunnossapito on ohjeet hyllystön rakenteen tarkastamisesta. Osassa 9.4.2.3 Asiantuntijan tarkastuksen, sanotaan “Teknisesti pätevän henkilön on suoritettava tarkastus vähintään 12 kuukauden välein. Hänen on tehtävä kirjallinen raportti, jossa näkyvät havaitut huomiot ja tarvittavat toimintaehdotukset.”

Pitääkö minun itsekin tarkastaa hyllystö?
- Kyllä sinun on suoritettava visuaalisia tarkastuksia. SFS-EN15635 osassa 9.4.2.2 Visuaaliset tarkastukset sanotaan , että “Varaston turvallisuudesta vastaavan henkilön on varmistettava, että tarkastukset tehdään viikottain tai säännöllisin väliajoin riskiarvioinnin perusteella. Havaitut puutteet on kirjattava.”

Ovatko vuositarkastus ja oma tarkastaminen sama asia?
- Eivät ole. On hyvä, että henkilökunta tarkastaa viikoittain silmämääräisesti hyllystön, mutta tarkastuksen suorittajan pitää olla tähän pätevä.  Voimme auttaa kouluttamaan henkilökuntaasi visuaalisen tarkastuksen tekemiseen. Teknisesti pätevän henkilön on suoritettava vuosittaiset tarkastukset, joten jätä ne asiantuntijalle ja ota yhteyttä meihin heti.

Jos näistä ei löytynyt vastausta kysymyksiisi, ota yhteyttä ja autamme sinua.

Katso lyhyt video huomiotta jääneiden hyllyvaurioiden mahdollisista seurauksista.

 

 


Tilaa hyllystön turvatarkastus »