Uusi palvelu optimoi varastojen kalustuksen ja tuotesijoittelun

Uusi palvelu optimoi varastojen kalustuksen ja tuotesijoittelun

Constructor Finland esittelee Tampereella 12. – 14.10 Logistiikka 2011-messuilla Suomessa ennennäkemättömän sisälogistiikan simulointi- ja optimointipalvelun. C-WIS (Constructor Warehouse Intelligence System) -ohjelmistolla voidaan suunnitella varastoitaville tuotteille optimaalisimmat sijainti- ja kalustoratkaisut.

Kasten-tuotteistaan tunnettu Constructor Finland on Suomen johtava varastokalusteiden ja varastoautomaattien valmistaja. Yhtiön kehittämällä uudella palvelulla pystytään tarkastelemaan jo olemassa olevaa varastoa tai suunnittelemaan kokonaan uusi. Ohjelma mahdollistaa sekä logististen toimintojen että taloudellisten tekijöiden yhteisen analysoinnin. Näin varastoinnista ja materiaalivirtojen käsittelystä saadaan mallinnettua tehokkain vaihtoehto.

– C-WIS on Windows-ympäristössä toimiva 3D-mallinnusohjelma, joka esittää ratkaisut sekä graafisesti että numeerisesti. Ohjelma ottaa huomioon kaikki varastoinnin prosessit, joiden pohjalta voidaan tutkia, minkälainen lay out ja kalustus ovat varastolle optimaalisimmat, WIS-analysoija Mikko Leppähaara Constructor Finlandista kertoo.

Ohjelmalla saadaan tehostettua myös tuotteiden paikkasijoittelua ja materiaalivirtoja. Näin keräilyreittejä saadaan lyhennettyä ja keräilytapoja tehostettua. Analyysi voidaan tehdä koko ketjun toiminnasta aina hankinnasta varastointiin ja lähetykseen. Arvio voidaan tehdä myös yksittäisestä varastokohteesta, kuten vaikkapa varastoautomaatista.

C-WIS soveltuu myös yritysten kokonaisvarastointitarpeiden määrittämiseen. Sillä voidaan tarkastella, kannattaako varastotoiminnot esimerkiksi keskittää yhteen varastoon, vai onko tarkoituksenmukaisempaa hajasijoittaa varastoja. Samalla määritetään mihin ja minkälaisiin varastoihin tuotteet kannattaa sijoittaa.

Kustannussäästöjä toimintaa tehostamalla

Kun varaston malli ja rakenne on luotu, tuotepaikat määritellään esimerkiksi yrityksen omasta toiminnanohjaus- tai varastonhallintajärjestelmästä. Varasto voidaan luoda myös kuvitteellisesti. Kun fyysinen ympäristö on luotu, määritellään eri kohteissa toimivat operaattorit ja heidän suorittamansa prosessit. Määrittelyssä huomioidaan trukit, kuljettimet, hissit ja muut laitteet. Ohjelma laskee myös kuinka kauan työntekijältä pitäisi kulua aikaa suoritettavaan keräilyyn.

– C-WIS laskee myös varaston ROI-arvon eri variaatioilla. Siinä on myös hankintasimulaattori, joka määrittelee ostot sen mukaan, mitä varastosta lähtee ulos. Pääomalaskuri laskee, ettei synny yli- tai alivarastoa. Näin varastoihin ei sitoudu liikaa pääomaa. Simuloimalla eri vaihtoehtoja yritykset pystyvät lisäämään myös palveluastettaan ja tuottavuuttaan, Leppähaara painottaa.

C-WIS on lisensoitavissa yrityksen omaan käyttöön erilaisin sovelluksin. Se kommunikoi olemassa olevien toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmien kanssa, kertoo päivittäin varaston kokonaistilanteen ja reagoi nopeasti tapahtuviin muutoksiin. Simuloinnin ansiosta toiminnot voidaan sopeuttaa vallitsevaan tilanteeseen. Näin osataan varautua esimerkiksi vuokratyövoiman hankintaan.

– C-WIS parantaa varaston kannattavuutta ja tuo konkreettista säästöä varastonhallintaan, Leppähaara lupaa.

Lisätiedot, kuvapyynnöt ja kuvaliitteiden originaalit:

Mikko Leppähaara, puh. 040 351 5744

WIS Analysoija

Constructor Finland Oy/KASTEN

mikko.leppahaara@kasten.fi