Ympäristö

  • Ympäristö -Kasten - Constructor Finland Oy

Ympäristö

Tavoitteenamme on kaikkien toimintojen ympäristövaikutusten minimoiminen. Käyttämällä kestävän kehityksen periaatteita työssä ympäristövaikutusten pienentämiseksi uskomme, että saavutamme paremman toimintakyvyn ja kannattavuuden alhaisemman kustannustason, parempien sidosryhmäsuhteiden ja lisääntyvän uudistumisen kautta.

Huolehdimme siitä, että oma henkilökuntamme samoin kuin alihankkijamme tiedostavat oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. Vaadimme, että jokainen työntekijä ja alihankkija toimii vastuullisesti ympäristökysymyksissä. Heiltä vaaditaan yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tehokkuutta muun muassa energian, veden ja raaka-aineiden käytön suhteen, näin optimoimme luonnonvarojen käyttöä.

Tuotteemme ovat pääosin valmistettu teräksestä, joka on yksi maailman eniten kierrätetyistä raaka-aineista. Siitä huolimatta valmistusprosessien aikana syntyy välttämättä jonkun verran jätettä. Tämä jäte kierrätetään uudelleenkäyttöä varten. Constructor Finland kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:öön ja huolehdimme näin markkinoille toimittamiemme pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.

Constructor Groupin ympäristöohjelmaa kehitetään jatkuvasti kun etsimme uusia innovatiivisia menetelmiä tehokkaammalle tuotannolle sopusoinnussa luonnon kanssa.